Εκπαίδευση μέσα από το παιχνίδι


Ανακάλυψε μαζί μας νέους συναρπαστικούς τρόπους μάθησης
και σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού
που ενδυναμώνουν ικανότητες απαραίτητες στον 21ο αιώνα όπως
η λήψη αποφάσεων, η κριτική και συνδυαστική σκέψη, η εφευρετικότητα
και η ενσυναίσθηση. 
 
 
 

Παραδείγματα