Φτιάξε το δικό σου ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι

Ένα εργαστήριο δημιουργίας ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού.
Φτιάχνουμε βήμα προς βήμα ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι! 

make_your_educational_game
Φτιάξε το δικό σου ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι

Στο εργαστήριο “Φτιάξε το δικό σου ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι” οι συμμετέχοντες δημιουργούν ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες , μαθαίνοντας ταυτόχρονα τη θεωρία, την τεχνολογία, τους κανόνες σχεδιασμού και τα στοιχεία προγραμματισμού για να σχεδιαστεί ένα παιχνίδι. Δεν απαιτούνται πρότερες γνώσεις προγραμματισμού.


Σκοπός του εργαστηρίου “Φτιάξε το δικό σου ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι” είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε νέες τεχνολογίες για χρήση τους σε εκπαιδευτικές και παιδαγωνικές δράσεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς καθώς και φοιτητές αντίστοιχων σχολών που θέλουν να δημιουργήσουν διαδραστικά μαθήματα και να εμπλουτίσουν τις παιδαγωγικές μεθόδους τους με ψηφιακά εργαλεία και παιχνίδια. Επίσης απευθύνεται σε κάθε ενήλικα που θέλει να αποκτήσει βασικές ικανότητες δημιουργίας ψηφιακών παιχνιδιών.


 
 
 
 
 
 

Το ebook και οι στόχοι του

 

 

Η δράση απευθύνεται σε ενήλικες και υλοποιείται σε 10 δίωρα εργαστήρια. Παρόλο που η επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα των δασκάλων και καθηγητών, αλλά και των γονέων, είναι σημαντική ανάγκη της εποχής μας, υπάρχουν ελάχιστες τέτοιες ευκαιρίες. Η εισαγωγή του ψηφιακού παιχνιδιού ως εργαλείο και μέθοδο στην τάξη αποτελεί σημαντικό όχημα για το μετασχηματισμό της παρωχημένης διδακτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί είναι ο κυριότερος κρίκος σύνδεσης του εργαλείου με το σχολείο.

Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου “ Φτιάξε το δικό σου ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι” μέσα από το σχεδιασμό του δικού τους ψηφιακού παιχνιδιού θα:

-ενισχύσουν τις γνώσεις τους και θα αποκτήσουν πρακτική επαφή με τις σύγχρονες τεχνολογίες εκπαίδευσης

-έχουν πρακτική (hands on) εμπειρία σε ανάπτυξη παιχνιδιών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα (Gamefroot)

- θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού στην εκπαιδευτική γλώσσα της Google Blockly που χρησιμοποιείται ευρέως και σε άλλες εφαρμογές όπως ρομποτική.

- θα έρθουν σε επαφή μέσα από παρουσιάσεις και πρακτικές ασκήσεις με την θεωρία σχεδιασμού παιχνιδιών, την δημιουργία επιπέδων/σκηνών, την διαδραστική ψηφιακή αφήγηση ιστοριών (digital intereactive storytelling), καθώς και με άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και παραδείγματα εκπαιδευτικών παιχνιδιών και τεχνολογιών.

- Θα πληροφοτηθούν και θα γνωρίσουν ευρύτερα ζητήματα σε σχέση με το ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι.

- θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και να ολοκληρώσουν μια πρωτότυπη έκδοση alpha version του δικού τους εκπαιδευτικού παιχνιδιού σχεδιασμένου και ανεπτυγμένου εξ’ ολοκλήρου από εκείνους.

Για τους εκπαιδευτικούς/παιδαγωγούς, η εκμάθηση ανάπτυξης παιχνιδιών μπορεί να αποτελέσει πέρα από έναυσμα για δημιουργία νέων εργαλείων στα μαθήματά τους και έναν τρόπο να χρησιμοποιήσουν την ίδια την διαδικασία του σχεδιασμού και ανάπτυξης παιχνιδιών για να διδάξουν συγκεκριμένα θέματα (ιδανικά για προγραμματισμό -αλγορυθμική σκέψη, γεωμετρία, μαθηματικά, σχέδιο, ρομποτική).

make_your_educational_game1
 

Επιπλέον υλικό και πληροφορίες

 

 

. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σε σχέση με το εργαστήριο ή για να δηλώσετε συμμετοχή απευθυνθείτε στον Γιάννη Μπρούζο (τηλ 6974753727, 2107276939)

Για να κρατήσετε θέση και να συμμετέχετε στο επόμενο εργαστήριο “Φτιάξε το δικό σου ψηφιακό εκπαιδευτικό εργαστήριο” που θα ανακοινωθεί σύντομα δηλώστε ενδιαφέρον εδώ.

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σε σχέση με το εργαστήριο ή για να δηλώσετε συμμετοχή απευθυνθείτε στον Γιάννη Μπρούζο (τηλ 6974753727, 2107276939)

make_your_educational_game2