Δέξου την πρόκληση
Μπες στο παιχνίδι!

Ανακάλυψε νέους συναρπαστικούς τρόπους μάθησης και συνεργασίας.
Ενίσχυσε τις ικανότητές σου παίζοντας.
Νιώσε τη χαρά του παιχνιδιού χωρίς αποκλεισμούς.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Μαθητές
Εκπαιδευόμενοι
Ευάλωτες ομάδες
ΜΚΟ
Εκπαιδευτικά ιδρύματα
και φορείς
Εταιρίες
πολιτιστικοί φορείς
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ